home > organisatiestructuur

Organisatiestructuur, residentieel en ambulant

VZW De Steiger omvat, als inrichtende macht binnen de bijzondere jeugdbijstand, volgende voorzieningen:

 • Maatsch. Zetel/Burelen: Torenstraat 30    9160 Lokeren
 • Residentieel:
  • Home Jules Maillet  Rozenstraat 196 9160 Lokeren
  • Home Lenteweelde  Belseledorp 160   9111 Belsele
  • Huis Werner Tibbaut Vaartstraat 10   9270 Kalken
  • TCK De Sprong   Vaartstraat 10 a    9270 Kalken
 • Ambulant:
  • Mobilé  Groot Begijnhof 26  9040 Sint-Amandsberg
  • BZW, enkel voor interne doorverwijzing, Vaartstraat 10 a 9270 Kalken

We bieden:

 • Residentieel aan 40 kinderen en jongeren:
  • Residentiële opvang aan kinderen tussen 3 en 18 jaar, wiens opvoedingsrelatie met hun ouders (tijdelijk) zodanig gestoord is dat de ontwikkeling van het kind en het gezin erdoor bedreigd wordt.
  • Afhankelijk van de problematiek, kunnen de kinderen voor een korte of lange periode verblijven in een gezinsgelijkend huis of in een meer gestructureerde setting.
  • Tijdens hun verblijf worden ouders en kinderen geholpen in het herstellen van hun relatie, met het oog op een reïntegratie in het natuurlijk milieu. Indien deze optie niet haalbaar is wordt de jongere voorbereid op een zelfstandig functioneren na de meerderjarigheid. Een intensieve voorbereiding kan eventueel plaats vinden onder de vorm van kamertraining.
  • Voortgezette hulpverlening na de meerderjarigheid kan residentieel (tot 20 j) of via Begeleid Zelfstandig Wonen vanuit de v.z.w. (tot 21 j).
 • Ambulant aan 32 gezinnen:
  • Begeleiding van 32 gezinnen met kinderen in moeilijkheden of POS/MOF situatie
  • Stimuleren van probleemoplossende vaardigheden
  • Wegnemen of beperken van negatieve stressfactoren
  • Positief beïnvloeden van de groeikansen voor kinderen en ouderfiguren
  • Kinderen weerbaarder maken in hun context

  OPNAMES

   contacteer voor

  residentieel verblijf:

  Intersectorale Toegangspoort O-VL

  09 235 32 60


  contacteer voor

  contextbegeleiding

  (voorheen thuisbegeleiding):

  dienst voor contextbegeleiding Mobilé

  09 238 44 40