home > historiek

Historiek

Lions Club Waasland wordt opgericht op 23 mei 1959. Het Lions devies “we serve” samen met de oprechte sociale bezorgdheid voor kinderen en jongeren die niet het geluk hebben in een warm nest groot te kunnen worden, vormt de basis tot het oprichten van 4 homes. Op 15 februari 1966 wordt de vzw " Werken van Lions Club Waasland” opgericht met maatschappelijke zetel te Belsele.

Op 26 september 1965 wordt in Belsele het eerste home (lees “gezinsvervangend tehuis”) geopend onder de naam van de eerste voorzitter van de club, zijnde Jules Maillet. 10 kinderen uit eenzelfde gezin worden er toevertrouwd aan de zorgen van pleegouders.
Omdat het aantal aanvragen tot plaatsing maar blijft duren wordt in 1966 home Open Haard te Sinaai (Dries 18) opgericht. In 1968 wordt home Lenteweelde eveneens in Belsele (eerst Nieuwstraat, later Belseledorp 160), opgestart en in 1972 vervolgens home Werner Tibbaut te Kalken (Vaartstraat 10).
In totaal kunnen er dan 55 minderjarigen worden opgevangen.

In 1982 verhuist de maatschappelijke zetel van de vzw naar Lokeren (Statiestraat 11, 4e verdieping). In januari 1990 verhuist deze nog eens naar de Torenstraat 30, onze huidige locatie. Op dat moment wordt de benaming ook veranderd  naar vzw De Steiger.

In september 1986 verhuist home Jules Maillet wegens onbewoonbaarheid van de gebouwen naar Heusden (Steenstraat 19).

In de periode 1997-1998 is er een grote reorganisatie van de vzw. Home Jules Maillet (Heusden) en home Open Haard (Sinaai) smelten samen en worden home Jules Maillet, Dries 18 in Sinaai. De kamertraining in Sinaai (gemeenschapshuis) Dries 20, en in Kalken (individuele studio’s)  wordt als extra werkvorm uitgebouwd.  Home Werner Tibbaut profileert zich als “structuurgroep”. Naast de residentiële werking, intussen gereduceerd tot 40 plaatsen, wordt nu ook een ambulante werkvorm opgericht voor de begeleiding van 16 gezinnen, namelijk thuisbegeleidingsdienst Mobilé, Bloemistenstraat 3 te St-Amandsberg.

Eind december 2004 wordt de gevraagde uitbreiding (tot  32 gezinnen) van de thuisbegeleidingsdienst Mobilé  door de Vlaamse Overheid goedgekeurd. Tegelijkertijd wordt noodgedwongen gezocht naar een nieuwe stek, het gehuurde pand in de Bloemistenstraat 3 wordt immers verkocht. Begin juli 2005 neemt Mobilé zijn intrek in het Groot Begijnhof 26 nog steeds te St-Amandsberg.

In de loop van 2007 vernemen we dat onze woonzekerheid in de gehuurde panden in Sinaai mogelijks in het gedrang komt. Als gevolg hiervan verhuist eind 2008  Home Jules Maillet opnieuw. Deze keer trekken we naar Lokeren (Rozenstraat). Jammer genoeg is er niet onmiddellijk de mogelijkheid om daar mee onze kamertraining  De Schans onder te brengen. Een herverdeling van onze capaciteit dringt zich op, ondertussen wordt er uitgezocht of  er een realistische mogelijkheid is om op termijn toch ook op dezelfde locatie een kamertraining te realiseren.

  OPNAMES

   contacteer voor

  residentieel verblijf:

  Intersectorale Toegangspoort O-VL

  09 235 32 60


  contacteer voor

  contextbegeleiding

  (voorheen thuisbegeleiding):

  dienst voor contextbegeleiding Mobilé

  09 238 44 40